Leo-Henry och Sniffsniff

hjälper jutomten att trolla

alla stora packet så att det blir

små. Sedan trollar de dem stora

igen när det är dags för barnen

att få dem.

 

Bli nu liten säger Leo-Henry

tre gånger och svänger med trollstaven. Så nu är alla

packet små och det är dags

för blodprov och mellanmål.

 

Gästboken